kontrast
A+ A-
Strona Szkoły Podst. im. Polskich Noblistów w Chalinie: www.spchalin.pl
 Dyrektor

Dyrektor

Dyrektor

Kieruje szkołą, jest jej przedstawicielem na zewnątrz, przełożonym służbowym wszystkich pracowników szkoły, przewodniczącym rady pedagogicznej. Sprawuje opiekę nad dziećmi i młodzieżą uczącą się w szkole. Zadania i kompetencje Dyrektora określone są w § 11 Statutu szkoły.

Dyrektorem Szkoły Podstawowej im. Polskich Noblistów w Chalinie jest Marzena Marczewska-Brzeska.

 

Zasady funkcjonowania szkoły

Sekretariat szkoły przyjmuje podania, wnioski i pisma interesantów.
Sekretariat Szkoły udziela szczegółowych informacji dotyczących sposobu załatwiania spraw.
Korespondencję można dostarczyć osobiście lub drogą pocztową.
Sprawy są rozpatrywane z zachowaniem trybu i terminów zgodnych z Kodeksem postępowania administracyjnego.

Dyrektor szkoły przyjmuje interesantów w każdy wtorek w godzinach: 9.00 - 13.00
Sekretarz szkoły przyjmuje interesantów w dniach: wtorek, godz. 11.00 - 14.00, czwartki, godz. 8.00 – 11.00.

 
Dyrektor szkoły.docx

Opublikowane przez: Administrator PBIP | Data wprowadzenia: 2015-01-30 14:30:52 | Data modyfikacji: 2016-11-17 21:27:19.
Data wprowadzenia: 2015-01-30 14:30:52
Data modyfikacji: 2016-11-17 21:27:19
Opublikowane przez: Administrator PBIP
 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Szkoła Podstawowa im. Polkich Noblistów w Chalinie
ul. Chalin 36
87-606 Chalin
Dyrektor Szkoły
Marzena Marczewska-Brzeska
Kontakt:
Tel: (+48 54) 253-19-45
Fax: (+48 54) 253-19-45
e-mail: spchalin@op.pl